O centru za krepitev zdravja

Zdravstveni dom Nova Gorica in Mestna občina Nova Gorica sta se v letu 2018 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za zdravje in v začetku leta pridobila priložnost izvedbe projekta »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH«.

 

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

 

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ)

Center za krepitev zdravja (CKZ), oziroma njegova vzpostavitev, predstavlja ključni del projekta. Namen vzpostavitve in delovanja CKZ je povezovanje in strokovno dopolnjevanje programov vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, odraslih, bodočih staršev in zobozdravstvene vzgoje. Center za krepitev zdravja torej izvaja aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine v območju Zdravstvenega doma Nova Gorica – Osnovno varstvo in Zdravstvenega doma Nova Gorica – Zobozdravstveno varstvo.

 

Vse to nam omogoča kadrovska obogatitev z različnimi strokovnjaki, ki so del novega tima v Zdravstvenem domu. Poleg večjega števila diplomiranih medicinskih sester je tim CKZ Nova Gorica pridobil še dve diplomirani fizioterapevtki, profesorico zdravstvene vzgoje, tri univ. dipl. psihologinje, magistra kineziologije in diplomirani dietetičarki. Strokovno podporo nam zagotavljata za to pristojni zdravnici, specialistki družinske medicine, sodelujemo pa tudi z mag. farmacije. Pri izvajanju programov namenjenim otrokom in mladostnikom sodelujejo zdravnice pediatrinje.

 

Za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je udeležba v Programu za krepitev zdravja brezplačna.

 

Prisrčno vas vabimo, da naš Center za krepitev zdravja obiščete ali nas povabite v svojo sredino. S pomočjo strokovnjakov CKZ Nova Gorica in novim znanjem si boste brez dvoma zagotovili dobro telesno in psihično počutje.