O centru za krepitev zdravja

Zdravstveni dom Nova Gorica in Mestna občina Nova Gorica sta se v letu 2018 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za zdravje in v začetku leta pridobila priložnost izvedbe projekta »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH«.

 

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

 

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ)

Center za krepitev zdravja (CKZ), oziroma njegova vzpostavitev, predstavlja ključni del projekta. Namen vzpostavitve in delovanja CKZ je povezovanje in strokovno dopolnjevanje programov vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, odraslih, bodočih staršev in zobozdravstvene vzgoje. Gre torej za aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine v območju Zdravstvenega doma Nova Gorica – Osnovno varstvo in Zdravstvenega doma Nova Gorica – Zobozdravstveno varstvo.

 

Vse to nam omogoča kadrovska obogatitev z različnimi strokovnjaki, ki so del novega tima v Zdravstvenem domu. Poleg večjega števila diplomiranih medicinskih sester je tim pridobil še dve diplomirani fizioterapevtki, tri univ. dipl. psihologinje, magistra kineziologije in diplomirano dietetičarko. Strokovno podporo nam zagotavljata za to pristojni zdravnici, specialistki družinske medicine, sodelujemo tudi z mag. farmacije. Pri izvajanju programov namenjenim otrokom in mladostnikom sodelujejo zdravnice pediatrinje.

 

Za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je udeležba v Programu za krepitev zdravja brezplačna.

 

Prisrčno vas vabimo, da nas obiščete ali povabite v svojo sredino. S skupnimi močmi in novim znanjem si boste zagotovili dobro telesno in psihično počutje.