Svetovanje pri opuščanju nezdravih pivskih navad

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. Več o projektu SOPA si lahko preberete na uradni spletni strani.

 

V CKZ izvajamo pristop kratek ukrep 1, ta se nanaša na odkrivanje odraslih  oseb, katere tvegano ali škodljivo pijejo alkohol in na podporo v obliki svetovanja pri opuščanju čezmernih pivskih navad.

 

Svetovanja se lahko udeleži vsak posameznik, ki presega meje manj tveganega pitja alkohola ali svojci. 


LCD-SOPA-merice

 

Znotraj projekta, se za odrasle izvaja tudi delavnica Zdravi odnosi:

V 4 delavnicah bomo krepili:

  • učinkovito izražanje svojih potreb,

  • dobro počutje,

  • spetnosti reševanja problemov,

  • medosebne odnose.

 

Za več informacij o projektu SOPA in možnostih vključitve v svetovanje, pokličite v naš CKZ na telefonsko številko 05 33 83 289 (Tanja).

Za udeležbo ni potrebna napotnica. 

 

Projekt SOPA izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

IZVAJALCI: prof. zdrav. vzgoje in univ. dipl. psihologinja

Seznam
delavnic