Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

Družinska obravnava za zdrav življenjski slog je namenjena čezmerno hranjenim ter telesno manj zmogljivim otrokom ter njihovim družinam. Za prepoznavo problema in ustrezno obravnavo je zato nujno usklajeno delovanje večdisciplinarnega tima.V izvedbo obravnave so vključeni zdravnik specialist pediatrije, diplomirana medicinska sestra iz pediatrične ambulante, dietetik, kineziolog, psiholog in diplomirana medicinska sestra, ki izvaja vzgojo za zdravje.

Z obravnavo otrok in mladostnikov s prekomerno telesno maso ter staršev v programu pomembno prispevamo k preprečevanju  ali zmanjševanju zapletov, ki jih to stanje lahko povzroči v času odraščanja in tudi kasneje v življenju.

V program vas lahko napoti izbrani zdravnik šole, ki opravlja redne sistematske preglede ali izbrani pediater otroka.

 

 

IZVAJANJE PROGRAMA OMOGOČA:

- boljšo ozaveščenost o zdravem načinu življenja

- razvijanje navad, ki vodijo k zdravju

- strokovno vodenje s psihologinjo, dietetičarko in kineziologinjo

- sproščeno vzdušje :)

 

 

PRIDOBILI BOSTE ZNANJA NA PODROČJU:

  • GIBANJA

- vodena vadba za otroke/mladostnike

- vodena vadba za starše

 

  • DUŠEVNEGA ZDRAVJA

- motivacija za spremembo

- skrb za 'življenjsko ravnotežje'

 

  • PREHRANE

- pomen hrane za zdrav življenjski slog

- uravnotežena prehrana

 

 

 

Seznam
delavnic