Osnovnošolci

Osnovnošolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, kjer različni dejavniki vplivajo na razvoj posameznika. Prav zaradi občutljivosti v času odraščanja potrebujejo otroci skrb, pozornost in vzgojo odraslih.

 

Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.

 

Zakon o osnovni šoli (Ur. L. RS št. 81/06) navaja dolžnost sodelovanja šole z zdravstvenimi zavodi. Zdravstveno vzgojne delavnice izvajamo po priročniku Za boljše zdravje otrok in mladostnikov (NIJZ). Program vsebuje za vsako starostno skupino (razred) različne delavnice. Vse delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja, predvsem pa spodbujajo k bolj zdravim navadam. 

 

Poleg obveznih vsebin lahko izvajalke, po predhodnem dogovoru, v šoli izvajamo tudi druge vsebine glede na vaše želje in aktualno problematiko.

 

Katalog ZV vsebin za osnovnošolce:

katalog ZV vsebin 2024-2025.pdf

 

Katalog ZV vsebin za osnovnošolce OŠ Kozara:

katalog ZV vsebin 2024-2025.pdf


 zvom-lego kocke1 zvom-lego kocke2 zvom14 zvom-razkuževanje rok 

Seznam
delavnic