Delavnice za boljše duševno počutje

1. SPOPRIJEMANJE S STRESOM,

2. PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO,

3. PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO.

 

Delavnice omogočajo pridobivanje znanj, ki so ključna za spremembo življenjskega sloga in za iskanje dodatnih oblik pomoči. Gre za psihoedukacijo, pri kateri je poudarek na učenju o stresu, depresiji in tesnobi ter načinih spoprijemanja z njimi. Udeleženci si na skupinskih srečanjih izmenjajo izkušnje in so drug drugemu v veliko oporo pri premagovanju težav. 

 


 

Center za krepitev zdravja Nova Gorica Center za krepitev zdravja Nova Gorica Center za krepitev zdravja Nova Gorica Center za krepitev zdravja Nova Gorica