Predšolski otroci

Predšolsko obdobje je obdobje hitre rasti in razvoja. Namen programa vzgoje za zdravje za predšolske otroke je vključiti vsebine zdravega načina življenja v vzgojno izobraževalno delo v vrtcu.

Z delavnicami želimo približati vsebine otrokom, staršem in vzgojiteljem z namenom, da bi pridobili ustrezne informacije, znanja in spretnosti za bolj zdrav način življenja.

Priročnik zdrave navade predšolskih otrok (NIJZ) vsebuje priporočene vsebine, ki jih izvajajo izvajalke vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva za predšolsko obdobje.

 

Katalog ZV vsebin 2023-2024

  zvom9 zvom10 zvom13 zvom11 zvom-razkuževanje rok5 zvom-lego kocke zvom12 zvom-razkuževanje rok 4