Srednješolci

Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa je to zelo občutljivo obdobje, v katerem različni dejavniki vplivajo na razvoj posameznika. Prav zaradi občutljivosti v času odraščanja mladostniki potrebujejo posebno skrb odraslih.

 

Program vzgoje za zdravje za mladostnike oziroma srednješolce se izvaja v srednjih šolah in je sestavljen iz različnih vsebinskih sklopov. Znotraj posameznega sklopa so vsebine, ki se dotikajo ključnih področij zdravega načina življenja mladostnikov.

 

Zdravstveno vzgojne delavnice izvajamo po priročniku Odnos do telesa (NIJZ). V priročniku so priporočene vsebine, ki jih izvajajo izvajalke vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva za srednješolsko obdobje.

 

Poleg obveznih vsebin lahko izvajalke, po predhodnem dogovoru, v šoli izvajamo tudi druge vsebine glede na vaše želje in aktualno problematiko.

 

katalog ZV vsebin 2023-2024.pdf

 


zvom-lego kocke2 zvom 8