" Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi - odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo - tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih… "

 

Center za krepitev zdravja se z zdravstveno vzgojnimi delavnicami vključuje v šolski program na Osnovnih šolah Občin Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica.

 

Vsako leto vam meseca junija pošljemo vsebinsko ponudbo, znotraj katere si pedagoško osebje izbere vsebine oz. posamezne delavnice, nato pa skupaj uskladimo datume izvedbe.

 

Za povpraševanje nam pišite na spletni naslov:  ali pokličite na telefon: 05 33 83 255.