»Preklopi na lajf!« - zasvojenost z informacijsko komunikacijsko tehnologijo

Razred

Srednješolci

Trajanje

1 šolska ura

Dijaki spoznajo razliko med pojmoma odvisnost in zasvojenost. Spoznajo značilnosti zasvojenosti z internetom in računalniškimi igrami ter tveganja uporabe spletnih socialnih omrežij.