(NE)sreča v steklenici?

Razred

Srednješolci

Trajanje

1 šolska ura

Dijake v delavnici spodbudimo h kritičnemu razmišljanju in lastni odgovornosti do uporabe in zlorabe alkohola. Predstavljen je projekt SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Preko različnih zgodb, igre vlog ter poligona z alko očali spoznajo učinke opitosti, spremembo v koordinaciji, motoriki in refleksih.