Zdrav način življenja

Razred

3. razred

Trajanje

2 šolski uri

Namen učne delavnice je spoznati pojme zdravja kot celote in vlogo zdrave prehrane ter gibanja pri krepitvi zdravja.