Medosebni odnosi

Razred

8. razred

Trajanje

2 šolski uri

Učenci preko različnih iger osvojijo in okrepijo komunikacijske veščine. Spoznajo pomen zaupanja in spretnosti poslušanja pri razvijanju dobrih medosebnih odnosov.