Čutila in prebavila

Razred

4. razred

Trajanje

2 šolski uri

Učenci spoznajo anatomijo in fiziologijo posameznega čutila ter preko različnih poskusov poglobijo zavedanje o pomenu čutil v vsakdanjem življenju. Učenci preko modela prebavil spoznajo delovanje le- teh ter poglobijo zavedanje o pomenu uživanja in izločanja hrane v vsakdanjem življenju.