Mladi in alkohol

Razred

7. razred

Trajanje

2 šolski uri

Učenci prepoznajo in oblikujejo stališča v odnosu do alkohola. Učence spodbudimo h kritičnemu mišljenju in lastni odgovornosti, do uživanja alkohola. Preko igre vlog in preizkusom z alko očali, spoznajo učinke opitosti oz. zlorabe psihoaktivnih snovi.