Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Razred

8. razred

Trajanje

2 šolski uri

Učenci v prvem delu pridobijo teoretična izhodišča o pomenu zgodnje prepoznave in pravilnem zaporedju ukrepov temeljnih postopkov oživljanja ter pravilni uporabi Avtomatskega Eksternega Defibrilatorja – AED. V nadaljevanju sledi praktičen preizkus oživljanja na lutki.