Sr(e)čne želje

Razred

9. razred

Trajanje

2 šolski uri

Učence želimo spodbuditi h krepitvi medosebnih odnosov in navezovanju socialnih stikov. Delavnica poteka v večini preko različnih socialnih in skupinskih iger, ki pomagajo mladim k razvijanju lastne identitete in ciljev v življenju h katerim stremijo.