Nalezljive bolezni

Razred

Pedagoški delavci

Trajanje

1 ura

Udeleženci pridobijo osnovne informacije o najpogostejših nalezljivih bolezni v predšolskem obdobju ter o njihovem preprečevanju. Preko uporabe  Didaktoboksa ponovimo in praktično izvedemo pravilno tehniko umivanja rok

Povpraševanje