Rakava obolenja in preventivni programi

Razred

Pedagoški delavci

Trajanje

1 ura

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega načina življenja ter o rednih vključevanjih v presejalne programe za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj. Preko demonstracije na modelu dojk in modelu mod spoznajo pomen rednega in pravilnega samopregledovanja.

Povpraševanje