Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED za odrasle

Razred

Pedagoški delavci

Trajanje

1 ura

Udeleženci v prvem delu delavnice pridobijo teoretična izhodišča o pomenu zgodnje prepoznave in pravilnem zaporedju ukrepov temeljnih postopkov oživljanja ter pravilni uporabi Avtomatskega Eksternega Defibrilatorja - AED. V nadaljevanju sledi praktičen preizkus preko različnih primerov.  

Povpraševanje