»Dobra volja je najbolja« – ostanimo zdravi

Razred

Vrtec

Trajanje

1 ura

Otroci preko različnih iger in aktivnosti spoznajo, da je skrb za osebno higieno (higiena rok, nohtov, kašlja, brisanje nosu, nega celega telesa, ušes…) ključna, da ostanemo zdravi in se dobro počutimo.