Uživajmo v zdravi prehrani in gibanju

Razred

Vrtec

Trajanje

1 ura

Otroci spoznajo pomen zdravega prehranjevanja s pomočjo prehranske piramide ter preko različnih gibalnih dejavnosti okrepijo pomen zavedanja za dobro počutje.