Supermoč imam – pomagat vedno znam

Razred

Vrtec

Trajanje

1 ura

Otroci preko zgodbe in igre spoznajo pomen varnosti in nudenja prve pomoči. Svoje spretnosti praktično preizkusijo s pravilnim nameščanjem čelade in ščitnikov, uporabe povojev, opornic in vsega, kar se skriva v torbi za prvo pomoč.