Rakava obolenja in njihovo preprečevanje ter zgodnje odkrivanje za dijake

Razred

Srednješolci

Trajanje

1 - 2 šolski uri

Dijaki pridobijo informacije o pomenu zdravega načina življenja ter o rednih vključevanjih v presejalne programe za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj. Preko demonstracije na modelu dojk in modelu mod spoznajo pomen rednega in pravilnega samopregledovanja.