Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED za dijake

Razred

Srednješolci

Trajanje

2 šolski uri

Dijaki v prvem delu delavnice pridobijo teoretična izhodišča o pomenu zgodnje prepoznave in pravilnem zaporedju ukrepov temeljnih postopkov oživljanja ter pravilni uporabi Avtomatskega Eksternega Defibrilatorja - AED. V nadaljevanju sledi praktičen preizkus preko različnih primerov.