ŽIVLJENJSKI SLOG / ZDRAVO ŽIVIM

Trajanje

90 minut / srečanje

Število srečanj

1 skupinsko srečanje

Udeležencem nudimo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na:

  • zdravi prehrani,

  • telesni dejavnosti,

  • nekajenju,

  • opuščanju tveganega/škodljivega pitja alkohola,

  • obvladovanju stresa,

  • spanju.

 

Zdrav življenjski slog pripomore k ohranjanju in krepitvi zdravja, preprečevanju nastanka kroničnih bolezni in omogoča kakovostnejše življenje s kronično boleznijo.

Udeleženci prav tako pridobijo motivacijo in podporo za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem. 

 

IZVAJALEC: dipl. med. sestra, prof. zdr. vzgoje 

 


Center za krepitev zdravja Nova Gorica Center za krepitev zdravja Nova Gorica Zdravo hujšanje, zdrava prehrana kajenje4