PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

Trajanje

90 minut / srečanje

Število srečanj

4 skupinska srečanja in 1 individualno srečanje

Delavnica je namenjena osebam, ki jih tesnoba ovira pri vsakodnevnem življenju in njihovim svojcem.

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti tesnobe (anksioznosti), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

 

Na 4 skupinskih srečanjih spoznamo:

  • simptome in znake tesnobe ,

  • razloge za razvoj tesnobe, vrste zdravljenja (zdravila in samopomoč)

  • medsebojni vpliv misli, čustev in vedenja,

  • preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

 

Na individualnem posvetu udeležencem nudimo pogovor.

Vsak udeleženec v pomoč dobi priročnik. 

 

Za udeležbo potrebujemo napotnico psihiatra, osebnega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. 

 

IZVAJALEC: univ. dipl. psihologinja

 

Center za krepitev zdravja Nova Gorica Center za krepitev zdravja Nova Gorica Center za krepitev zdravja Nova Gorica